Τι είναι το ΙΞΩΔΕΣ;

Τι είναι το ΙΞΩΔΕΣ;

Το ιξώδες ενός λιπαντικού μετριέται από την αντίστασή του στη ροή. Υπάρχουν δύο αριθμοί που καθορίζουν το ιξώδες ενός λιπαντικού. Ο πρώτος αριθμός λήγει με το γράμμα «W», που αντιστοιχεί στον χειμώνα. Αυτή η μέτρηση αφορά το πώς ρέει ένα λιπαντικό όταν είναι κρύο, όπως κατά την εκκίνηση του κινητήρα. Ο δεύτερος αριθμός ορίζεται από το πώς ρέει ένα λιπαντικό σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας του κινητήρα.

Όσο μικρότερος είναι ο αριθμός τόσο καλύτερα ρέει. Επομένως, ένα λιπαντικό 5W-30 θα ρέει πιο εύκολα από ένα 10W-30 σε θερμοκρασίες εκκίνησης και ένα 10W-30 θα ρέει πιο εύκολα από ένα 10W-40 σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας του κινητήρα. Αυτό είναι σημαντικό, καθώς τα λιπαντικά κινητήρα έχουν τη φυσική τάση να γίνονται πιο παχύρρευστα όταν κρυώνουν και πιο λεπτόρρευστα όταν θερμαίνονται. Τα λεπτόρρευστα λιπαντικά χαμηλού ιξώδους ρέουν πιο εύκολα προστατεύοντας τα εξαρτήματα του κινητήρα σε κρύες θερμοκρασίες. Τα παχύρρευστα λιπαντικά υψηλού ιξώδους είναι συνήθως καλύτερα στη διατήρηση της αντοχής της λιπαντικής μεμβράνης για την προστασία των κινητήρων σε υψηλές θερμοκρασίες.