Λιπαντικά FEG

H FEG LUBRICANTS – ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε. δραστηριοποιείται στο χώρο των λιπαντικών και γράσων από το 1985.

Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις των 9.000τμ στεγάζονται η μονάδα παραγωγής και συσκευασίας, το υπερσύγχρονο χημείο, οι αποθηκευτικοί χώροι έτοιμου προϊόντος και τα γραφεία της διοίκησης.

Με το διακριτικό FEG διατίθενται στην αγορά πλήρης σειρά λιπαντικών, επιβατικών – φορτηγών – αγροτικών μηχανημάτων και μοτοσυκλετών, καλύπτoντας όλες τις διεθνείς και ευρωπαϊκές προδιαγραφές καθώς και τις απαιτήσεις όλων των κατασκευαστών.

Διαθέτει επίσης πλήρη σειρά βιομηχανικών λιπαντικών – γράσων και αντιψυκτικών. 

Ο συνδυασμός γνώσης και εμπειρίας στον τομέα αυτό επέτρεψε στην FEG LUBRICANTS να προσφέρει προϊόντα με βελτιστοποιημένη απόδοση για οποιαδήποτε εφαρμογή.

Τα τελευταία χρόνια τα λάδια κινητήρων έχουν αναπτυχθεί για να μειώσουν τις εκπομπές, να παρατείνουν το χρόνο μεταξύ αλλαγών λαδιού και να πραγματοποιήσουν μειωμένη κατανάλωση καυσίμου.

Οι νέοι κινητήρες και φίλτρα σωματιδίων απαιτούν νέες χημικές τεχνολογίες που περιέχουν χαμηλά ποσοστά φωσφόρου, θείου και θειικής τέφρας.

Οι σχολαστικοί έλεγχοι αποτελούν μέρος του προγράμματος ποιοτικού ελέγχου που περιλαμβάνει κάθε προϊόν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παραγωγής του.

Όλα τα προϊόντα FEG είναι εγκεκριμένα από το ΓΧΚ.