Αμπέρ ψυχρής εκκίνησης CCA

Ρεύμα αιχμής η Αμπέρ ψυχρής εκκίνησης

Το ρεύμα ψυχρής εκκίνησης Cold cranking amps (CCA)] είναι βασικό για τη σωστή ικανότητα εκκίνησης μιας μπαταρίας. Είναι ο αριθμός των ampere που μπορεί να αποδώσει μια μπαταρία οξέος μολύβδου στους -17.8oC (0 βαθμούς F) για 30 δευτερόλεπτα και να διατηρήσει τουλάχιστον μια τάση 1.2 volt ανά στοιχείο, μέχρι η τάση της να πέσει σε συγκεκριμένες τιμές.
Περισσότερα αµπερ ψυχρής εκκίνησης (CCA) σηµαίνουν καλύτερη απόδοση της μπαταρίας, µεγαλύτερη ένταση και πιο εύκολη εκκίνηση του κινητήρα στο κρύο. Αυτά τα χαρακτηριστικά  παίζουν µεγάλο ρόλο σε αυτοκίντητα, ειδικά σε Diesel κινητήρες. Γιά παράγειγμα μια μπαταρία με 550CCA θα εκκινήσει ευκολότερα ένα αυτοκίνητο απ΄ ότι μια μπαταρία με 350CCA. 

Οι χρόνοι και τα όρια της τάσης ανά πρότυπο είναι τα εξής :

ΕΝ (European Norm): Xωρίζεται σε 2 πρότυπα (ΕΝ1 & ΕΝ2). Συνήθως οι κατασκευαστές μπαταρίας αναγράφουν το μόνο ΕΝ.
ΕΝ1: 90sec. Aποδεκτή τάση ίση ή μεγαλύτερη των 7.5V.
ΕΝ2: 150sec. Aποδεκτή τάση ίση ή μεγαλύτερη των 6V.  

DIN (Deutsche Industrie Norm): 30sec και 90sec. Aποδεκτή τάση ίση ή μεγαλύτερη των 9V και των 6V αντίστοιχα.  

SAE (Society of Automotive Engineers): 30sec. Aποδεκτή τάση ίση ή μεγαλύτερη των 7.2V